Naručivanje Telefonom

Ukoliko želite željenu robu možete naručiti  putem telefona 067-727 76 44. Radno vreme službe
telefonske prodaje je radnim danima od 08:00 - 16:00 h i subotom od 09:00 do 15:00 h. Za naručivanje
telefonom je takođe neophodno da posedujete e-mail adresu.